اخرین محصولات ثبت شده

محاسبه کشش سطحی با مدل شرشفسکی (Shereshefsky) به همراه کد آماده متلب (Matlab)

محاسبه کشش سطحی با مدل شرشفسکی به همراه کد آماده متلب

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه کشش سطحی و ترکیب سطحی با برابری پتانسیل های شیمیایی و مدل اکتیویته یونی فک (UNIFAC)

به محاسبه کشش سطحی و ترکیب سطحی با برابری پتانسیل های شیمیایی و مدل اکتیویته یونی فک

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه کشش سطحی و ترکیب سطحی با برابری پتانسیل های شیمیایی و روش فوگاسیته محور

محاسبه کشش سطحی و ترکیب سطحی با برابری پتانسیل های شیمیایی و روش فوگاسیته محور

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تئوری گرادیان (Gradient Theory) برای محاسبه کشش سطحی با کد آماده متلب (Matlab)

با استفاده از مقادیرکشش سطحی و به کار گیری یک مدل مناسب به ترکیب و خواص فاز سطحی دست یافت

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تئوری گرادیان خطی (LInear Gradient Theory) برای محاسبه کشش سطحی با کد آماده متلب (Matlab)

تئوری گرادیان خطی برای محاسبه کشش سطحی با کد آماده متلب

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاور پوینت (Power Point) کشش سطحی

کشش سطحی ویژگی‌ای در مایع ها است که باعث می‌شود لایه بیرونی آن‌ها به صورت ورقه‌ای کشسان عمل کند

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) با روش اختلاف محدود (Finite difference) کران

ه حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی با روش اختلاف محدود کرانک نیکلسون

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) با روش اختلاف محدود (Finite difference) صریح

حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی با روش اختلاف محدود صریح

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) با روش اختلاف محدود (Finite difference) ضمنی

حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی با روش اختلاف محدود ضمنی

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل عددی معادلات دیفرانسیل ODE با رانج کاتا فیلبرگ (Fehlberg)

کد آماده متلب حل عددی سیستم معادلات دیفرانسیل با روش رانج کاتا رانج کاتا فیلبرگ

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل عددی معادلات دیفرانسیل ODE با رانج کاتا مرتبه 5(Runge-Kutta5)

کد آماده متلب حل عددی سیستم معادلات دیفرانسیل با روش رانج کاتا مرتبه 5

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل