اخرین محصولات ثبت شده

شماتیک و سرویس منوال MSI MS 7885 Rev 3.0(3.1)

شماتیک و سرویس منوال MSI MS 7885 Rev 3.0(3.1):برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به نق

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال SAMSUNG NP R480 QUANTA QL3 PRESO II REV 1A

نام کامل :شماتیک و سرویس منوال  SAMSUNG NP-R480 - QUANTA QL3 PRESO-II - REV 1Aشماتیک و boardview  لپ تاپ در واقع توسط مهندیسن شرکت ها طراحی می شود که کار را برای تعمیرکاران آسان نمایند از این رو تعمیرکاران موبایل نیز برای بهبود کیفت کار...

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال MACKBOOK J113 820 00165 051 00385

شماتیک و سرویس منوال MACKBOOK J113 820 00165 051 00385:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران ن

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Lenovo Yoga 510 14ikb Compal LA E221P BIUS4S5

شماتیک و سرویس منوال Lenovo Yoga 510 14ikb Compal LA E221P BIUS4S5:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Lenovo IdeaPad S300 compal la 8951p r0.1

شماتیک و سرویس منوال Lenovo IdeaPad S300 compal la 8951p r0.1:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیر

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال lenovo G500 G400 LA 9632P

شماتیک و سرویس منوال lenovo G500 G400 LA 9632P:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نیاز به ن

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال HP DV4 DM4 INVENTEC MURRAY ZIDANE UMA 6050A2345401 REV A03

نام کامل :شماتیک و سرویس منوال  HP_DV4_DM4_INVENTEC_MURRAY_ZIDANE_UMA_6050A2345401_REV_A03شماتیک و boardview  لپ تاپ در واقع توسط مهندیسن شرکت ها طراحی می شود که کار را برای تعمیرکاران آسان نمایند از این رو تعمیرکاران موبایل نیز برای به...

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال HP 17 f061sr Quanta Y12A Quanta Y12E DAY22AMB6E0 Rev 1A 0508

شماتیک و سرویس منوال HP 17 f061sr Quanta Y12A Quanta Y12E DAY22AMB6E0 Rev 1A 0508:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمای

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Dell Latitude G5 5587 Compal LA E993P r1.0

شماتیک و سرویس منوال Dell Latitude G5 5587 Compal LA E993P r1.0:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعم

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شماتیک و سرویس منوال Apple Macbook Pro A1286 820 2850 A

شماتیک و سرویس منوال Apple Macbook Pro A1286 820 2850 A:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاور پوینت با موضوع دیابت

قالب پاور پوینت با موضوع دیابت

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سرویس منوال و (boardview) بردویو ASUS X550EP (REV 1.1)

سرویس منوال و (boardview) بردویو ASUS X550EP (REV 1.1):برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران ن

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل