فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

فرمولاسیون فسفاته آهن پاششی

پاك كننده ای قوی تؤام با فسفات آهن جهت استفاده به روش پاششی است . عمده مزايای آن قدرت پاك كنندگی همراه با ايجاد پوششی يكنواخت روی استيل و آهن می باشد

قیمت : 1,000,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمولاسیون و تولید چربیگیر آهن مایع پاششی (اسیدی)

- عاری ساختن سطوح آهنی از گردو غبار ، چربی ، روغن های روان کننده و محافظ . - شستشوی سطوح آهنی قبل از عملیات جوشکاری نقطه ای و رنگ کاری مستقیم . - ایجاد کوتینگهای شیمیایی . - شستشوی تسمه نقاله ها و سیستم های انتقال ، سبدها و تجهیزات واحد های غذایی

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمولاسیون فسفاته آهن پاششی

فسفاته آهن بعد از مرحله چربيگيری بكار برده می شود و با ايجاد پوششی كه بصورت فيلم بنفش رنگ روی سطح فلز ظاهر می گردد ضمن جلوگيری از زنگ زدن مجدد چسبندگی رنگ را تا ده برابر افزايش ميدهد .

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمولاسیون تولید چربیگیر آهن پاششی

این چربيگير جهت عاری ساختن سطوح آهنی از چربی ، روغن های روان كننده و همچنين روغن های محافظ مورد استفاده قرار می گيرد . سهولت مصرف ، كنترل ساده درصد مواد داخل به روش تيتراسيون ، آبكشی آسان ، غير اشتعال بودن در حالت پودری و محلول وجود كف كم و سهولت انحلال در آب از جمله مزايای چربيگير می باشد .

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه کشش سطحی با مدل شرشفسکی (Shereshefsky) به همراه کد آماده متلب (Matlab)

محاسبه کشش سطحی با مدل شرشفسکی به همراه کد آماده متلب

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه کشش سطحی و ترکیب سطحی با برابری پتانسیل های شیمیایی و مدل اکتیویته یونی فک (UNIFAC)

به محاسبه کشش سطحی و ترکیب سطحی با برابری پتانسیل های شیمیایی و مدل اکتیویته یونی فک

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل تحقیق و آشنایی با مواد فعال در سطح (سورفکتانت) (Surfactant)

فایل تحقیق و آشنایی با مواد فعال در سطح سورفکتانت

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بروشور تشریح کم خونی و انواع آن

بروشور تشریح کم خونی و انواع آن

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی